September 28, 2016

Ingest Node Nedir (Çeviri)

 Yazı hakkında bir yorum bırakmak için tıklayın.
 Bu yazıya sizde katkıda bulunabilirsiniz.

Elasticsearch 5.0 sürümü ile birlikte yeni gelen yeni bir özelliği nasıl kullanacağımıza kısaca bir göz atalım. “Ingest Node”.

“Ingest Node” Nedir?

“Ingest Node” genel veri dönüştürmeleri ve zenginleştirmeleri için kullanabileceğiniz yeni bir Elasticsearch node türüdür.

Her bir görev bir processor olarak temsil edilir. Her bir processor bir pipelinelar dizisinden ile oluşur. (Buradaki terimlerin çevirilerini yapmadım ancak processor‘ü veri işleyen bir yapı, pipeline‘ı ise veri işleme hattı olarak düşünebilirsiniz.)

Şu anda hali hazırda Elasticsearch içerisinde 20 tane processor bulunmaktadır. Örneğin: grok, date, gsub, lowercase/uppercase, remove ve rename. Tam listeye şu adresten(adres içeriği ingilizcedir) ulaşabilirsiniz.

Bunun yanında ingest özelliği için ayrıca 3 tane eklenti daha bulunmaktadır:

 • Ingest Attachment : Powerpoint, Excel Spreadsheets, ve PDF gibi ikili kodlanmış dökümanları metin ve üstveri(metadata) haline getirir.
 • Ingest Geoip : IP adreslerin coğrafi yerine göre metinsel hale dönüştürür.
 • Ingest User Agent : Tarayıcıların ve diğer uygulamaların HTTP’yi kullanırken kullandıkları kullanıcı aracısı(user agent) verisini işler ve bilgilerini yapısal bir hale getirir.

Ingest Pipeline Oluşturma ve Kullanma

_ingest arayüzü ile kolayca yeni bir “ingest pipeline” oluşturabilirsiniz.

PUT _ingest/pipeline/rename_hostname
{
 "processors": [
  {
   "rename": {
    "field": "hostname",
    "target_field": "host",
    "ignore_missing": true
   }
  }
 ]
}

Bu örnekte rename_hostname adında bir “pipeline” oluşturduk ve bu sadece hostname alanını alıp adını değiştirip host olarak geri yazıyor. Eğer hostname yok ise processor işlemine hata vermeden devam ediyor.

“Pipeline”ı kullanmak için çeşitli yollar mevcut.

Direk Elasticsearch API üzeriden kullanırken, pipeline parametresini url parametresi olarak göndermeniz yeterlidir. Örneğin :

POST server/values/?pipeline=rename_hostname
{
 "hostname": "myserver"
}

Logstash ile kullanırken çıktı ayarlamaları arasına pipeline parametresini eklemelisiniz:

output {
 elasticsearch {
  hosts => "192.168.100.39"
  index => "server"
  pipeline => "rename_hostname"
 }
}

Benzer şekilde Beat uygulamasını kullanırken yine çıktı ayarları arasına pipeline parametresini eklemeniz gerekir:

output.elasticsearch:
 hosts: ["192.168.100.39:9200"]
 index: "server"
 pipeline: "convert_value"

Note: Alpha 5.0 sürümünde, Beat ayarlarında parameters.pipeline şeklinde kullanmalısınız

Simulasyon

Yeni bir pipeline oluşturduğunuzda, gerçek veri üzerinde kullanmadan önce test edebilmek ve bir hata fırlatıp fırlatmayacağını araştırmak gerçekten çok önemlidir.

Bunun için bir Simulate API mevcuttur:

POST _ingest/pipeline/rename_hostname/_simulate
{
 "docs": [
  {
   "_source": {
    "hostname": "myserver"
   }
  }
 ]
}

Sonuçlar bize alanın başarılı bir şekilde değiştiğini gösterecektir:

    [...]
    "_source": {
     "host": "myserver"
    },
    [...]

Gerçek bir örnek : Web Günlükleri

Gerçek dünyadan bir örnek ile devam edelim: Web Günlükleri.

Bu “Combined Log Format” içerisinde Apache httpd ve nginx tarafından desteklenen girdi günlüğünün bir örneği:

212.87.37.154 - - [12/Sep/2016:16:21:15 +0000] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 200 3638 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36"

Gördüğünüz gibi birkaç parça bilgiden oluşan bir metin: IP adres, zaman damgası, kullanıcı aracısı(user agent) ve daha fazlası. Hızlı bir arama ve görselleştirme sunmak için verimizi parçalara ayırıp Elasticsearch’de kendi alanları içerisine koyacağız. İsteğin nereden geldiğini bilmemiz de gerçekten çok yararlı olurdu. Bunları hepsini aşağıdaki pipeline ile yapabiliriz.

PUT _ingest/pipeline/access_log
{
 "description" : "Ingest pipeline for Combined Log Format",
 "processors" : [
  {
   "grok": {
    "field": "message",
    "patterns": ["%{IPORHOST:clientip} %{USER:ident} %{USER:auth} \\[%{HTTPDATE:timestamp}\\] \"%{WORD:verb} %{DATA:request} HTTP/%{NUMBER:httpversion}\" %{NUMBER:response:int} (?:-|%{NUMBER:bytes:int})  %{QS:referrer} %{QS:agent}"]
   }
  },
  {
   "date": {
    "field": "timestamp",
    "formats": [ "dd/MMM/YYYY:HH:mm:ss Z" ]
   }
  },
  {
   "geoip": {
    "field": "clientip"
   }
  },
  {
   "user_agent": {
    "field": "agent"
   }
  }
 ]
}

Bu örnek 4 processor içermektedir:

 • grok regular expression ile metin halindeki günlük verisini işleyip kendi alanları olan yapısal bir hale getirmektedir.
 • date dökümanın zaman dangası bilgisini tanımlamaktadır.
 • geoip istekte bulunanın IP adresini alıp iç bir veritabanına sorarak coğrafi konumunu belirlemektedir.
 • user-agent kullanıcı aracı bilgisini metin olarak alıp yapısal bir hale getirmektedir.

Son iki processor Elasticsearch’e eklenti olarak gelmektedir. Bu yüzden onları öncelikli olarak kurmalıyız:

bin/elasticsearch-plugin install ingest-geoip
bin/elasticsearch-plugin install ingest-user-agent

Pipeline’ı test etmek için Simutale API’ı kullanabiliriz :

POST _ingest/pipeline/httpd_weblogs/_simulate
{
 "docs": [
  {
   "_source": {
    "message": "212.87.37.154 - - [12/Sep/2016:16:21:15 +0000] \"GET /favicon.ico HTTP/1.1\" 200 3638 \"-\" \"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36\""
   }
  }
 ]
}

Sonuç bize çalıştığını göstercektir:

{
 "docs": [
  {
   "doc": {
    "_index": "_index",
    "_type": "_type",
    "_id": "_id",
    "_source": {
     "request": "/favicon.ico",
     "agent": "\"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36\"",
     "geoip": {
      "continent_name": "Europe",
      "city_name": null,
      "country_iso_code": "DE",
      "region_name": null,
      "location": {
       "lon": 9,
       "lat": 51
      }
     },
     "auth": "-",
     "ident": "-",
     "verb": "GET",
     "message": "212.87.37.154 - - [12/Sep/2016:16:21:15 +0000] \"GET /favicon.ico HTTP/1.1\" 200 3638 \"-\" \"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36\"",
     "referrer": "\"-\"",
     "@timestamp": "2016-09-12T16:21:15.000Z",
     "response": 200,
     "bytes": 3638,
     "clientip": "212.87.37.154",
     "httpversion": "1.1",
     "user_agent": {
      "patch": "2743",
      "major": "52",
      "minor": "0",
      "os": "Mac OS X 10.11.6",
      "os_minor": "11",
      "os_major": "10",
      "name": "Chrome",
      "os_name": "Mac OS X",
      "device": "Other"
     },
     "timestamp": "12/Sep/2016:16:21:15 +0000"
    },
    "_ingest": {
     "timestamp": "2016-09-13T14:35:58.746+0000"
    }
   }
  }
 ]
}

Sonraki

İkinici kısımda Filebeat kullanarak ingest pipeline nasıl oluşturulur göstereceğiz ve Elasticsearch ve Kibana ile günlükleri görselleştireceğiz.

Note : Bazı terimlerin çevirisinde anlama sıkıntısı ortaya çıkaracağı için çevirisini yapmadım.

Kaynak : https://www.elastic.co/blog/new-way-to-ingest-part-1