August 11, 2016

Kendi Beat Uygulamanızı Oluşturun (Çeviri)

 Yazı hakkında bir yorum bırakmak için tıklayın.
 Bu yazıya sizde katkıda bulunabilirsiniz.

Beat verilerinizi Elasticsearch platformuna taşımanızı sağlayan açık kaynak ve hafif bir platformdur. Packetbeat sunucularınız arasındaki ağ trafiğini izleyebilmenize, Filebeat sunucularınızdaki log dosyalarınızı takip edebilmenize ve yeni yayınlanan Metricbeat ‘de periyodik olarak dış bir kaynaktan veri almanıza yardımcı olur. Eğer sizin daha farklı veriler toplama ihtiyacınız var ise bu durumda kendinize libbeat üzerine bir beat yazmanız gerekebilir. Hali hazırda 25+ Beat topluluklar tarafından yazılmış.

Biz kendiniz için Beat oluşturabilmeniz için bir Beat oluşturucu paket imkanı sunuyoruz. Bu blog yazısında, Beat oluşturucuyu kullanarak nasıl bir Beat oluşturabileceğinizi göreceksiniz. Bu oluşturacağımız Beat’in adı lsbeat. lsbeat Unix komutu olan ls ile benzer şekilde dosyaların ve klasörlerin bilgilerini ES’e gönderecek. Bu yazı Unix tabanlı ilerlemektedir. Eğer Windows ya da diğer işletim sistemlerini kullanıyorsanız kendinize göre uyarlayın.

Adım 1 - Golang Ortamını Kurun

Beat’ler Golang’de yazılmıştır. Haliyle yeni bir Beat oluşturmak istiyorsak, Golang’in bilgisayarınızda kurulu olması gerekmekte. Kurulum adımlarını izleyebilirsiniz. Şu anda Beat en az Golang 1.6 gerektirmektedir. Ayrıca $GOPATH kurulumunuzu düzgün yaptığınıza emin olun.

Şimdi lsbeat için kullanacağımız kodu görelim. Bu bir klasördeki tüm dosyaları, klasörleri ve onların alt klasörlerini listeleyen basit bir Golang programı.

package main
import (
  "fmt"
  "io/ioutil"
  "os"
)
func main() {
  //apply run path "." without argument.
  if len(os.Args) == 1 {
    listDir(".")
  } else {
    listDir(os.Args[1])
  }
}
func listDir(dirFile string) {
  files, _ := ioutil.ReadDir(dirFile)
  for _, f := range files {
    t := f.ModTime()
    fmt.Println(f.Name(), dirFile+"/"+f.Name(), f.IsDir(), t, f.Size())
    if f.IsDir() {
      listDir(dirFile + "/" + f.Name())
    }
  }
}

Biz ileride listDir fonksiyonunu tekrar kullanacağız.

Adım 2 - Oluşturma

Kendi beat uygulamanızı oluşturmak için Beat Generator‘u kullanıyoruz. İlk olarak cookiecutter‘ı kuralım. Kurulum adımlarını buradan takip edebilirsiniz. Cookiecutter’ı kurduktan sonra beat uygulamanızın adına karar vermelisiniz. İsim tamamen küçük harflerden oluşmalıdır. Bu örnekte biz lsbeat kullandık.

Beat reposunda kullanılabilir durumda olan Beat Generator paketini, Beat iskeletini kurmak için çekmaliyiz. Daha önce kurduğumuz Golang ile Beats Generator paketini go get komutunu kullanarak indirebilirsiniz. Bu komutu çalıştırdığınızda, tüm kaynak dosyaları $GOPATH/src dizini altına indirilecektir.

$ go get github.com/elastic/beats

Şimdi, GOPATH altında kendi dosyalarımızı oluşturup cookiecutter’ı Beat Generator yolunu ile çalıştırıyoruz.

$ cd $GOPATH/src/github.com/{user}
$ cookiecutter $GOPATH/src/github.com/elastic/beats/generate/beat

Cookiecutter size bir kaç soru soracaktır. project_name için lsbeat, github_user için sizin github kullanıcı adınızı girebilirsiniz. Sonraki iki soru zaten hali hazırda otomatik olarak belirlenmiş durumda. Son alan için adınızı ve soyadınızı girebilirsiniz.

project_name [Examplebeat]: lsbeat
github_name [your-github-name]: {username}
beat [lsbeat]:
beat_path [github.com/{github id}]:
full_name [Firstname Lastname]: {Full Name}

Bu komut size lsbeat klasörü altında bir kaç dosya oluşturacaktır. Bu klasöre gidelim ve içerisinde neler oluştuğuna bir göz atalım.

$ cd lsbeat
$ tree
.
├── CONTRIBUTING.md
├── LICENSE
├── Makefile
├── README.md
├── beater
│  └── lsbeat.go
├── config
│  ├── config.go
│  └── config_test.go
├── dev-tools
│  └── packer
│    ├── Makefile
│    ├── beats
│    │  └── lsbeat.yml
│    └── version.yml
├── docs
│  └── index.asciidoc
├── etc
│  ├── beat.yml
│  └── fields.yml
├── glide.yaml
├── lsbeat.template.json
├── main.go
├── main_test.go
└── tests
  └── system
    ├── config
    │  └── lsbeat.yml.j2
    ├── lsbeat.py
    ├── requirements.txt
    └── test_base.py

Şimdi bizim basit bir Beat şablonumuz oluştu ancak halen projeye çekmemiz gereken bağımlılıklarımız var ve bir git reposu oluşturmamız gerekiyor.

İlk olarak bağımlılıklarımızı, ki bunlar şimdilik libbeat kütüphanesi ve basit bir kaç konfigurasyon ve şablon dosyası, çekmemiz gerekiyor. Bu şablonlara ve konfigürasyonlara daha detaylı bakacağız.

$ make setup

Kendi Beat uygulamanızı oluşturduktan sonra artık topluluklar ile paylaşabilirsiniz.

image

Kodlarınızı Github’a göndermek için aşağıdaki komutları kullanıyoruz:

$ git remote add origin git@github.com:{username}/lsbeat.git
$ git push -u origin master

Şimdi oluşturduğumuz uygulamamızın ilk sürümünü Github üzerinde yayınlamış olduk. Şimdi kurulum ve çalıştırmak için kodu biraz daha derinlemesine inceleyelim.

Adım 3 - Ayarlar

Önceki komutları çalıştırdığınızda lsbeat.yml ve lsbeat.template.json dosyaları oluşacaktır. Tüm basit ayarlar zaten bu dosyalarda bulunuyor.

lsbeat.yml:

lsbeat:
 # Defines how often an event is sent to the output
 period: 1s

period tüm Beat uygulamarlı için var olan bir koşullu sabittir. Bu sabit sayesinde uygulamamızın hangi sıklıkta işleyeceğini belirtir. period alanını 1s’den 10s’ye değiştirelim ve programının hangi dizinleri tarayacağını belirleyen yeni bir path parametresi ekleyelim. Biz bu parametreleri etc dizini altındaki beat.yml dosyasına da ekleyebiliriz.

lsbeat:
 # Defines how often an event is sent to the output
 period: 10s
 path: "."

Yeni parametreler ekledikten sonra değişikliklerin lsbeat.yml konfigürasyon dosyasına gönderilmesi için make update komutunu çalıştırmalıyız. etc/beat.yml üzerinde yaptığımız değişiklikleri şimdi lsbeat.ymlda görebiliriz.

$ make update
$ cat lsbeat.yml
################### Lsbeat Configuration Example #########################
############################# Lsbeat ######################################
lsbeat:
 # Defines how often an event is sent to the output
 period: 10s
 path: "."
###############################################################################

Konfigürasyon dosyalarını düzenledikten sonra, config/config.go dosyasını da düzenlemelisiniz. Buraya da path parametresini ekleyelim.

package config
import "time"
type Config struct {
  Period time.Duration `config:"period"`
  Path  string    `config:"path"`
}
var DefaultConfig = Config{
  Period: 10 * time.Second,
  Path:  ".",
}

Varsayılan konfigürasyon olarak 10s periyotunda ve aktif tarama klasörüs olarak da (.) klasörünü yazıyoruz.

Adım 4 - Kodu Ekleme

Her bir Beat uygulaması Beater arayüzündeki Run() ve Stop() fonksiyolarını uygulamalıdır. Daha detaylı bir kaynak için şurayı inceleyebilirsiniz.

Bunun için sadece Lsbeat adında Beater arayüzünü uygulayan bir struct tanımlamalısınız. Son veri kayıt zamanını tutması için lastIndexTime ekleyelim.

type Lsbeat struct {
  done  chan struct{}
  config config.Config
  client publisher.Client
  lastIndexTime time.Time
}

Ek olarak, her bir Beat konfigürasyon bilgilerinin erişebilmesi ve Lsbeat nesnesinin dönülebilmesi için New() fonksiyonunu uygulamalıdır.

func New(b *beat.Beat, cfg *common.Config) (beat.Beater, error) {
  config := config.DefaultConfig
  if err := cfg.Unpack(&config); err != nil {
    return nil, fmt.Errorf("Error reading config file: %v", err)
  }
  ls := &Lsbeat{
    done:  make(chan struct{}),
    config: config,
  }
  return ls, nil
}

Lsbeat için Run() fonksiyonunun varsayılanın üzerine dosya ve klasör bilgilerini de alacak şekilde değiltirelim.

Run() fonksiyonunu değiştirmeden önce, Dosya ve klasör bilgilerini toplayan listDir() fonksiyonunu lsbeat.go dosyasının en sonuna ekleyelim. Bu fonksiyon aşağıdakileri içeren bir event oluşturacaktır:

 • “@timestamp”: common.Time(time.Now())
 • “type”: beatname
 • “modtime”: common.Time(t)
 • “filename”: f.Name()
 • “path”: dirFile + “/” + f.Name()
 • “directory”: f.IsDir()
 • “filesize”: f.Size()

Uygulama ilk seferde tüm dosya ve klasörleri index’e atacaktır, ama sonrasında eğer ilk seferde baktığına göre değişikliğe uğramış ya da oluşturulmuş dosya ve klasörleri kontrol edecektir ve sadece yeni dosyaları index’e atacaktır. Son seferdeki zaman damgası lastIndexTime alanına kaydedilecektir.

func (bt *Lsbeat) listDir(dirFile string, beatname string) {
  files, _ := ioutil.ReadDir(dirFile)
  for _, f := range files {
    t := f.ModTime()
    path := filepath.Join(dirFile, f.Name())

    if t.After(bt.lastIndexTime) {
      event := common.MapStr{
        "@timestamp": common.Time(time.Now()),
        "type":    beatname,
        "modtime":  common.Time(t),
        "filename":  f.Name(),
        "path":    path,
        "directory": f.IsDir(),
        "filesize":  f.Size(),
      }

      bt.client.PublishEvent(event)
    }

    if f.IsDir() {
      bt.listDir(path, beatname)
    }
  }
}

io/ioutil paketini eklemeyi unutmayın.

import (
  "fmt"
  "io/ioutil"
  "time"
)

Şimdi, listDir() fonksiyonunu çağıracak olan Run() fonksiyonunu görelim ve zaman damgasını lasIndexTime alanına yazalım.

func (bt *Lsbeat) Run(b *beat.Beat) error {
  logp.Info("lsbeat is running! Hit CTRL-C to stop it.")

  bt.client = b.Publisher.Connect()
  ticker := time.NewTicker(bt.config.Period)

  for {
    now := time.Now()
    bt.listDir(bt.config.Path, b.Name) // call listDir
    bt.lastIndexTime = now       // mark Timestamp

    logp.Info("Event sent")

    select {
    case <-bt.done:
      return nil
    case <-ticker.C:
    }
  }
}

Stop() fonksiyonu döngüyü sonlandırır ve otomatik oluşturulan ile aynı bıraktık.

func (bt *Lsbeat) Stop() {
  bt.client.Close()
  close(bt.done)
}

Neredeyse bitirdik. Şimdi elasticsearch için kullanılacak olan yapımıza yeni alanımızı ekleyelim. Bunun için etc/fields.yml dosyasını değiştiriyoruz.

- key: lsbeat
 title: LS Beat
 description: 
 fields:
  - name: counter
   type: integer
   required: true
   description: >
    PLEASE UPDATE DOCUMENTATION
  #new fiels added lsbeat
  - name: modtime
   type: date
  - name: filename
   type: text
  - name: path
  - name: directory
   type: boolean
  - name: filesize
   type: long

Ve güncellemeli onaylayalım.

$ make update

filename alanı nGram tokenizer ile analiz ediliyor olacak. Bunun için lsbeat.template.json dosyasında “settings” altına bir analyzer ekleyelim.

{
 "mappings": {
    ...
 },
 "order": 0,
 "settings": {
  "index.refresh_interval": "5s",
  "analysis": {
   "analyzer": {
    "ls_ngram_analyzer": {
     "tokenizer": "ls_ngram_tokenizer"
    }
   },
   "tokenizer": {
    "ls_ngram_tokenizer": {
     "type": "ngram",
     "min_gram": "2",
     "token_chars": [
      "letter",
      "digit"
     ]
    }
   }
  }
 },
 "template": "lsbeat-*"
}

Adım 5 - Kurulum ve Çalıştırma

Şimdi kurup çalıştırabiliriz. Sadece make komutunu çalıştırın ve kodlar derlenecektir, lsbeat (windows için lsbeat.exe) binary dosyası çalıştırılabilir olarak oluşacaktır.

$ make

Ana bir klasör belirtmek için lsbeat.yml dosyasını düzenleyin. Bizim senaryomuzda $GOPATH dizinini kullanıyoruz. Tam adresi verdiğinizden emin olun.

lsbeat:
 # Defines how often an event is sent to the output
 period: 10s
 path: "/Users/ec2-user/go"

Ve ayrıca Elasticsearch ve Kibana arayüzlerinizin çalıştığından emin olun. Şimdi Lsbeat’i çalıştıralım ve ne olacağını görelim.

$ ./lsbeat

_cat arayüzünü kullanarak oluşan index’lere göz atabilirsiniz.

Yeni oluşan lsbeat-2016.06.03 index’ini ve döküman sayısını görebilirsiniz. nGram ile analiz edilmiş “filename” alanını kullanarak bir arama çalıştıralım.

Çalıştı! Tebrikler.

Kaynak : https://www.elastic.co/blog/build-your-own-beat

Not : Örnek oluşturabilecek diğer bir beat olarak filecountbeat‘i de örnek alabilirsiniz. Belirtilen dizindeki dosyaların ve klasörlerin sayılarını log olarak tutan bir beat örneğidir.