May 06, 2016

Index adı olarak `Alias` Kullanmak ve Reindex API

 Yazı hakkında bir yorum bırakmak için tıklayın.
 Bu yazıya sizde katkıda bulunabilirsiniz.

Elasticsearch API arayüzü index isimleri üzerinden çalışmaktadır ve bir cluster içerisinde çoğu zaman bir çok indexiniz bulunmaktadır. Index Alias API arayüzü ile index isimlerinize takma isimler verebilirsiniz. Bunun önemini bir örnek üzerinden açıklamaya çalışayım.

Bir kullanıcıların verilerini tuttuğunuz indexiniz var ve yapısı aşağıdaki gibi:

GET users/user/_mapping
{
  "users": {
   "mappings": {
     "user": {
      "properties": {
        "id": {
         "type": "string"
        },
        "name": {
         "type": "string"
        },
        "tags": {
         "type": "string",
         "index": "not_analyzed"
        }
      }
     }
   }
  }
}

Bir takım verileriniz birikti ve sonradan farkettiniz ki id alanını integer yerine string olarak kaydetmişsiniz. Hemen değiştirmek için bir mapping update sorgusu hazırladınız:

PUT users/user/_mapping
{
  "properties": {
    "id": {
      "type": "integer"
    }
  }
}

Ancak hali hazırda olan bir alanın veri tipini değiştirmeye çalıştığınızda Elasticsearch bundan pek hoşlanmayacaktır ve aşağıdaki gibi bir hata verecektir:

{
  "error": {
   "root_cause": [
     {
      "type": "illegal_argument_exception",
      "reason": "mapper [id] of different type, current_type [string], merged_type [integer]"
     }
   ],
   "type": "illegal_argument_exception",
   "reason": "mapper [id] of different type, current_type [string], merged_type [integer]"
  },
  "status": 400
}

Uygulamanız hali hazırda kullanılıyor olduğu için index’i silip tekrar oluşturamazsınız. Uygulama içerisinde de bir çok yerde index ismini kullandığınız için farklı bir isimle index oluşturmanız da sizin için zor olacak. Bu durumlarda aliaslar hayat kurtarıcı olabiliyor. Hemen kısaca açıklayalım.

İlk olarak yeni bir index oluşturup yeni yapımız ile typeı oluşturuyoruz.

POST users_20160506

POST users_20160506/user/_mapping
{
  "properties": {
    "id": {
      "type": "integer"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "tags": {
      "type": "string",
      "index": "not_analyzed"
    }
  }
}

Daha sonrasında verilerimizi yeni index’imize taşıyoruz. Bunun için Elasticsearch 2.3.1 ile gelen yeni özelliği _reindex API arayüzü kullanabilirsiniz.

POST /_reindex
{
 "source": {
  "index": "users"
 },
 "dest": {
  "index": "users_20160506"
 }
}

Buradaki örneğimizde tabiki id alanımız integer tipine rahatça çevrilebilecek bir alan olduğu için rahatça bunu yapabildik. Burada eğer bir alan üzerinde ekstra işlem yaparak taşımak isteseydik nasıl olacaktı. Bunun için de script kullanabilirsiniz:

POST /_reindex
{
 "source": {
  "index": "users"
 },
 "dest": {
  "index": "users_20160506"
 },
 "script":{
  "inline": "if (ctx._source.foo == 'bar') { ctx._source.id = parseInt(ctx._source.id) }"
 }
}

Şimdi verimizi taşıdık. Şimdi sıra geldi takma isim kısmına. Şimdi yeni verdiğimiz index için bir takma isim vereceğiz ve eski index’imizi sileceğiz ya da takma ismini kaldıracağız. Bizim senaryomuzda users adında bir index’imiz vardı ve biz bu index’deki verileri yeni bir index’e taşıdık. Bu durumda eski index’imizi kaldırmamız ya da silmemiz gerekmekte. Eğer alias olarak eski index’imizin adını vereceksek ve index’imizi silmeden bu işlemi yapmaya çalışırsak Elasticsearch alias oluşturma sırasında bize hata verecektir. Bu ismi kullanan bir index var diyecektir. Şimdi bizim adımlarımızı şöyle yapalım. Verilerimizi yeni index’imize taşıdığımıza göre eski index’imize ihtiyaç kalmadı. Bunun için o index’i silelim ve yeni oluşturduğumuz index’e users takma adını verelim.

DELETE users

POST _aliases
{
  "actions" : [
    { "add" : { "index" : "users_20160506", "alias" : "users" } }
  ]
}

Bu işlemleri tamamladıktan sonra halen /users/user/_search sorgusu yaptığınızda verilerinizi görebilirsiniz.

{
  "took": 9,
  "timed_out": false,
  "_shards": {
   "total": 5,
   "successful": 5,
   "failed": 0
  },
  "hits": {
   "total": 4,
   "max_score": 1,
   "hits": [
     {
      "_index": "users_20160506",
      "_type": "user",
      "_id": "AVSB74LRHQRC9fPqMzsA",
      "_score": 1,
      "_source": {
        "tags": [
         "php",
         "python",
         "html"
        ],
        "name": "Haydar"
      }
     },
     ...
   ]
  }
}

Peki olan bir takma ismi bir index’den diğerine taşımak için ne yapmalısını.z Bunun için tek bir komut çalıştırmanız yeterli. İki komut birden çalıştırmanız gerekmez. Bir örnek ile anlatmaya çalışayım. Gün geldi bu yazımızda oluşturduğumuz users_20160506 index’ini yine değiştirmeniz ve taşımanız gerekti. Verileriniz users_20160720 index’ine taşıdınız ve şimdi users takma adınızı taşımak istiyorsunuz. İşiniz gayet basit:

POST /_aliases
{
  "actions" : [
    { "remove" : { "index" : "users_20160506", "alias" : "users" } },
    { "add" : { "index" : "users_20160720", "alias" : "users" } }
  ]
}

Sonuç olarak takma isimler (_aliases) ve 2.3.1 versiyonu ile gelen _reindex API arayüzü işlerinizi ve hayatınızı baya kolaylaştırabilir. Bu API arayüzlerini kullanarak verinizi uygulama katmanından ayırarak kolay yönetebilir ve rahatlıkla taşıyabilirsiniz.