April 22, 2016

Nginx ile Elasticsearch için Koruma Oluşturun

 Yazı hakkında bir yorum bırakmak için tıklayın.
 Bu yazıya sizde katkıda bulunabilirsiniz.

Elasticsearch HTTP API arayüzü üzerinden çalıştığı için bir sunucu üzerinde çalıştırdığınızda dış dünya tarafından ulaşılabilir halde çalışıyor olacaktır. Burada Elasticsearch erişimini dış dünyaya yani sizin uygulamanız dışındaki kişilere erişimini kapatmak için bir kaç yol bulunmakta. Bunlardan birisi de “Basic Authentication”. Yani bir kullanıcı adı şifre ile koruma yöntemi. Bu yöntem sizin sunucularınızı tabiki tamamen koruyamayabilir. Önerim firewall seviyesinde ya da network seviyesinde erişimin kısıtlanmasıdır. Ancak bu kısıtlama iç ağdan birilerinin de elasticsearch içerisinde rahatça işlem yapmalarını engelleyemez. Bunun için kullanıcı adı ve şifre ile koruyarak buradaki erişimi iç ağ üzerinde de kısıtlamaya çalışacağız.

Bunu nasıl yapacağız şimdi kısaca buna değinelim. Gerekli araç ve gereçler :

 • Nginx
 • Elasticsearch

Hepsi bu kadar. Ben şimdilik Elasticsearch’ün varsayılan port’u üzerinden örnekleyeceğim. İlk olarak bir Elasticsearch makinesini çalıştırıyoruz ve http://127.0.0.1:9200/ adresinden çalıştığını görüyoruz.

Daha sonra Nginx üzerinden aşağıdaki gibi bir server oluşturuyoruz.

server {
  listen 80;
  server_name elastic.local;

  location / {
    proxy_pass    http://127.0.0.1:9200;
    proxy_set_header Host   $host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;

    auth_basic "Restricted Content";
    auth_basic_user_file /usr/local/etc/nginx/.htpasswd;
  }
}

Burada dikkat ettiyseniz 127.0.0.1:9200 adresi üzerinden çalışan Elasticsearch için elastic.local domain’inde ve 80. porttan çalışacak şekilde bir server oluşturduk. Daha sonra bu adrese gelecek bütün istekleri proxy_pass http://127.0.0.1:9200; ile Elasticsearch adresimize yönlendirdik. Böylelikle uygulamamız içerisinden Elasticsearch’e erişmek için elastic.local yazmamız yeterli olacaktır. Bunun yanında firewall üzerinden 9200 portuna ulaşımı engelliyoruz ki 9200 portu üzerinden API arayüzü kullanılmaya devam etmesin sadece nginx’in olduğu sunucu üzerinden erişilebilir olsun. Bu örnekte ben kendi bilgisayarımda bu işlemi yaptığım için 9200 portu üzerinden erişim konusunu gözardı ettim. Domain yönlendirmesi için bilgisayarımdaki /etc/hosts dosyasına aşağıdaki gibi bir tanımlama yaptım. Eğer siz bunu sunucu düzeyinde yapmak istiyorsanız DNS tanımlamalarınızı yapmanız gerekmektedir. Ya da burada server_name olarak bir IP adresi kullanabilirsiniz.

# Host Dosyası tanımlaması
127.0.0.1    elastic.local

Şimdi bunları yaptık ancak koruma nerede. Koruma kısmıda yukarıdaki script’in devamında.

    auth_basic "Restricted Content";
    auth_basic_user_file /usr/local/etc/nginx/.htpasswd;

Bu kısımda da sayfamıza bir koruma ekledik ve Nginx’e /usr/local/etc/nginx/.htpasswd bu dosyada yazan bilgilere göre bu alana gelen istekleri koru dedik. Bu dosyada da aşağıdaki gibi Nginx’in anlayacağı dilde şifremizi oluşturduk. Kaynaklar arasında benim online da test için kullandığım bir şifre oluşturma sitesi vardı. Ancak tabiki dışarıdaki bir aracı şifre oluşturmak için önermiyorum. Ben bu örnekte de şifrem olan 123456 için bu siteden kodu oluşturdum. Dosyanın içeriğide aşağıdaki gibi :

hkulekci:$apr1$0DffSiqd$IX9t3AE92RfD.zZc0E97t/

Şimdi son olarak Nginx’i yeniden başlatalım.

sudo nginx -s reload

Artık Elasticsearch’e elastic.local adresi üzerinden erişebileceksiniz. İlk denememizi yapalım.

➜ ~ curl -XGET "http://elastic.local"
<html>
<head><title>401 Authorization Required</title></head>
<body bgcolor="white">
<center><h1>401 Authorization Required</h1></center>
<hr><center>nginx/1.8.0</center>
</body>
</html>

Gördüğünüz gibi elasticsearch erişimini kısıtladık, ve erişmeye çalıştığımızda bize kullanıcı adı ve şifre soruyor. Şimdi elasticsearch için oluşturduğumuz şifre ile erişmeye çalışalım.

 ~ curl --user hkulekci:123456 -XGET "http://elastic.local"
{
 "name" : "Black Jack Tarr",
 "cluster_name" : "elasticsearch",
 "version" : {
  "number" : "2.3.1",
  "build_hash" : "bd980929010aef404e7cb0843e61d0665269fc39",
  "build_timestamp" : "2016-04-04T12:25:05Z",
  "build_snapshot" : false,
  "lucene_version" : "5.5.0"
 },
 "tagline" : "You Know, for Search"
}

Bu işlem sonrasında elasticsearh’ü nginx arkasına aldık ve kullanıcı adı ve şifre ile koruduk. Bu korumanın yanı sıra nginx access.log ve error.log ile elasticsearch sorgularınız hakkında analizler de yapabileceksiniz. Benim örnek loglarım aşağıdaki gibi :

127.0.0.1 - hkulekci [23/Apr/2016:07:14:59 +0300] "GET / HTTP/1.1" 200 340 "http://elastic.local/_plugin/head/" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36"
127.0.0.1 - hkulekci [23/Apr/2016:07:15:00 +0300] "GET /_cluster/state HTTP/1.1" 200 97713 "http://elastic.local/_plugin/head/" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36"
127.0.0.1 - hkulekci [23/Apr/2016:07:15:00 +0300] "GET /_status HTTP/1.1" 200 12427 "http://elastic.local/_plugin/head/" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36"
127.0.0.1 - hkulekci [23/Apr/2016:07:15:00 +0300] "GET /_nodes HTTP/1.1" 200 3650 "http://elastic.local/_plugin/head/" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36"

Teşekkürler.

Kaynaklar :

 • https://www.digitalocean.com/community/tutorials/understanding-nginx-http-proxying-load-balancing-buffering-and-caching
 • https://www.nginx.com/resources/admin-guide/reverse-proxy/
 • https://gist.github.com/soheilhy/8b94347ff8336d971ad0
 • http://www.htaccesstools.com/htpasswd-generator/