December 04, 2015

Elasticsearch Type ve Mapping

 Yazı hakkında bir yorum bırakmak için tıklayın.
 Bu yazıya sizde katkıda bulunabilirsiniz.

Elasticsearch’te type benzer dökümanlar sınıfıdır. Örneğin users adında bir index’iniz var. Bu index içerisinde user diye bir type oluşturabilirsiniz. Ya da kullanıcı role’lerine göre type‘lar oluşturabilirsiniz. admin, user, staff gibi.

Elasticsearch mapping kavramı daha önceden de belirttiğim üzere verinin yapısıdır. Veritabanı şeması gibi düşünün. Verilerinizin hangi alanlardan oluştuğunu ve bu alanların tiplerinin ve özelliklerinin neler olduğunu belirtirler. Hangi alanların indexe alınacağı ya da hangi alanların Lucene’de tutulacağını belirler.

Elasticsearch daha önceden belirttiğimiz üzere Lucene tabanlıdır. Peki Lucene Elasticsearch üzerinden gönderdiğimiz dökümanları nasıl görür ve nasıl saklar.

Lucene’de bir döküman basit field-value (alan-değer) çiftlerini içerir. Bir alanın en az bir değeri ya da birden fazla değeri olmalıdır. Bazen, tek bir string değer analiz işlemleri sonunda birden fazla değere dönüşebilir. Bazen de uzun bir string değeri analizler sonucunda kısa bir string değerine dönüşebilir. Bunu örneklemek gerekirse

{
  "title": "Örnek bir başlık"
}

değeri bazı analizler sonunda aşağıdak gibi

{
  "title": {
    "original": "Örnek bir başlık",
    "filtered": "Ornek bir baslik"
   }
}

bir hal almış olabilir. Lucene değerin string ya da sayı ya da tarih formatında olmasını önemsemez. Tüm değerler opaque bytes olarak kabul edilir.

Lucene’de biz bir dökümanı indexlediğimizde her bir alan (field) için değerler (values) ilgili alan için inverted indexe eklenir. İsteğe bağlı olarak, orjinal değerler sonradan ulaşılabilir olması için değişmeden de saklanabilir.

Lucene’de şimdiye kadar her seferinde field-value tutulur diye konuştuk ve typedan hiç bahsetmedik. Peki, Lucenede bütün veriler field-value tutulurken Elasticsearch’deki type kavramı nasıl uygulanır? Typeların Lucene tarafında direk olarak bir karşılığı yoktur. Elasticsearch tarafında ise bir indexte birden fazla type ve bunların her birinin kendi yapıları (mapping) vardır. Lucene tarafında bu veriler her bir dokümanın meta datasında _type diye bir alanında tutulur. Biz özel bir type’a göre bir arama yaptığımızda Lucene tarafında _type alanında bir filtreleme yapar.

Lucene’de aynı zamanda mapping diye bir kavramda yoktur. Mappingler Elasticsearch’ün karışık JSON dökümanlarını Lucene’in beklediği bir yapıya sokmak için kullandığı bir ara katmandır.

Burada dikkat edilmesi gereken konu şudur. Biz Elasticsearch’de verileri typelara ayırdık gibi düşünsekte temelde o veriler Lucene’de aynı yerde tutulmaktadır. Bu da aynı index içerisinde aynı alan (field) adı ile farklı türde ya da farklı analiz edilmiş veriler tutmak ileride başımızı ağrıtabilir.

Burana çıkacak sorunları azaltmak için bu tür verileri farklı alan isimleri ile ya da farklı indexlerde tanımlayarak sorunları çözebilirsiniz.

Örneğin, kullanıcı ve şirket bilgileri tuttuğunuz bir Elasticsearch node’unuz olsun. Burada bilgileri bir index altında typelar ile tutabilirsiniz.

POST /core/user/_mapping
{
  "properties": {
    "id": {
     "type": "integer"
    },
    "name": {
     "type": "string"
    }
  }
}

POST /core/company/_mapping
{
  "properties": {
    "id": {
     "type": "integer"
    },
    "name": {
     "type": "string"
    },
    "description": {
      "type": "string"
    }
  }
}

Gördüğünüz gibi name ve id alanları aynı. Eğer index’imiz bu şekilde olacaksa bir sorun ile karşılaşmayabilirsiniz. Ancak ileride şirket isimleri için bir analiz işlemi uygulayarak aramalarda data doğru sonuç vermesini isteyebilirsiniz. Bu durumda bir typeda bir analiz işlemi çalışırken diğerinde başka bir analiz işlemi çalışacaktır. Aramalarda bir karmaşa oluşacaktır. Bu iki typeı ayrı index’ler olarak ayırmak daha mantıklı olacaktır. Ya da name alanlarını user_name ve company_name olarak değiştirmekte bir çözüm olacaktır. Böylelikle filtreleme yaparken bu alanlarda karışıklık olmayacaktır.

Kaynakça