November 29, 2015

Elasticsearch Index Oluşturmak

 Yazı hakkında bir yorum bırakmak için tıklayın.
 Bu yazıya sizde katkıda bulunabilirsiniz.

Elasticsearch arama motoru hakkında bir önceki yazımda kullanabileceğiniz araçlar, eklentiler ve kullanımları hakkında kısa bir önbilgi vermiştim. Bu yazımda ise nasıl index oluşturacağız, mapping nedir ve nasıl oluşturabiliriz, bir index’in ne gibi özellikleri vardır, gibi sorulara cevap vermeye çalışacağım.

Index daha önceki yazımda da bahsettiğim gibi verilerin tutulduğu veritabanlarıdır. Index’leri iki şekilde oluşturabilirsiniz. Birincisi otomatik oluşturma yöntemi diğeri ise manuel index oluşturma yöntemidir. Bu yöntemleri sırayla örneklemeye çalışayım.

Elasticsearch API arayüzünde create işlemleri için POST metodu kullanılır. Bir index oluşturmak için de POST metodunu kullanıyoruz. Aşağıdaki gibi bir komut ile Sense arayüzünden users adında test bir index oluşturalım.

POST /users

Bu yöntem 1. yöntem olsun. Index oluşturmak için çeşitli yollar vardır. Örneğin siz veri oluşturmak için aşağıdaki sorguyu çalıştırdığınızda da bir users index’i oluşacaktır.

POST /users/user/1
{
  "name":"Haydar"
}

Bu yönteme de 2. yöntem diyelim. Bu yöntem ile index oluşturulduğunda aynı zamanda bir kullanıcı da oluşacaktır ve sonuç olarak aşağıdaki gibi bir cevap dönecektir.

{
  "_index": "users",
  "_type": "user",
  "_id": "1",
  "_version": 1,
  "created": true
}

Burada iki yöntemde de index oluşacaktır. Ancak ikinci yöntem diğerine göre biraz daha sakıncalı bir yöntemdir. Bunun sakıncalarına daha ilerde değineceğiz. Şimdi oluşturduğumuz index’e bir göz atalım.

GET /users

Bu komutu Sense arayüzünden çalıştırdığımda eğer index’i birinci yöntem ile oluşturursam mappings alanı boş gelecektir. Ancak eğer ikinci yöntem ile kullanılmış olsaydı aşağıdaki gibi olacaktı. Burada ikinci yöntemde aslında biz bir veri oluşturmaya çalışıyoruz. Eğer index yok ise ES o index’i otomatik oluşturuyor. Bu sırada veri oluşturma işinide yaptığımız için index’in ve mapping’i (yani veriyi tutma şeklinide) otomatik oluşturmuş oluyoruz. Mapping mapping verinin yapısını belirler. Eğer biz bunu kendimiz belirlemez ise ES otomatik yapacaktır.

{
  "index-name": {
   "aliases": {},
   "mappings": {
     "user": {
      "properties": {
        "name": {
         "type": "string"
        }
      }
     }
   },
   "settings": {
     "index": {
      "creation_date": "1447004861339",
      "uuid": "KzZW7zJyTPavy4n1TTeNkg",
      "number_of_replicas": "1",
      "number_of_shards": "5",
      "version": {
        "created": "1070399"
      }
     }
   },
   "warmers": {}
  }
}

Bu yanıttan anlaşılacağı üzere index’leri oluşturan şeyler mappings, settings, warmers ve aliaseslardan oluşur. Bunların hepsinden bu yazımda tabiki bahsedemeyeceğim. Ancak sadece kısaca ne işe yaradıklarından bahsedeceğim.

aliases kısmında index’inize verdiğiniz takma isimler listelenmektedir. Bu isimlendirme yöntemi sizi uygulama katmanındaki index’e erişiminiz çok kolaylaştıracak bir özelliktir. Bu konu hakkında ayrı bir yazıda özellikle değineceğim. Uygulamanın kesinti yaşamadan index değiştirebilmesi için çok güzel bir özelliktir.

mappings kısmında ise index’in içerisinde saklanacak verinin yapısı tutulmaktadır. Ben bunu tabloların yapılarına benzetiyorum. Tabiki aklınızdan NoSQL veritabanında yapıya ne gerek var. Zaten JSON tutulmuyor mu diye düşünebilirsiniz. Ancak performans açısından bazı verilerin belirli bir yapıda kaydedilmesi daha hızlı sonuç dönebilmenize olanak sağlamaktadır. Özellikle üzerinde arama yapacağınız alanların ell belirlenmesi çok daha iyi sonuçlar doğuracaktır. Arama yapmayacağınız alanları ise arama yapmayacağım diye belirtmeniz aramalarınız hızlandıracaktır.

settings kısmında ise index ile ilgili olarak ayarlamalar tutulmaktadır. Örneğin bu index kaç shard olacaktır ve replica sayısı ne olacaktır. Bunlar dışında analyzer bilgileri de index’lerin settingsleri içerisinde tutulmaktadır.

Genel olarak index’lerin yapısını inceledik. Şimdi farklı şekillerde index’ler oluşturarak daha iyi pekiştirmeye çalışalım. Örneğin aşağıda 2 shard ve 2 replica ile bir index oluşturalım.

POST /index-name
{
  "settings": {
    "index": {
      "number_of_replicas": "2",
      "number_of_shards": "2"
    }
  }
}

Yukarıdaki sorguyu Sense ile çalıştırdığınızda index oluşacaktır ve bu index’deki veriler 2 shard ile bölünecektir. Aynı zamanda 2 makinede replica’ları oluşacaktır. Burada tabiki iki makineniz var ise. Eğer bu ayarları vermez iseniz Elasticsearch varsayılan ayarları kullanacaktır ve 5 shard 1 replica ile bir index oluşturacaktır.

Varsayılan ayarlarınızı elasticsearch’ün config klasöründeki yaml dosyalarından değiştirebilirsiniz. Elasticsearch dizininde config klasörü altında elasticsearch.yml ve logging.yml dosyaları bulunmaktadır. Adlarından da anlaşılacağı gibi loglama ayarları için logging.yml dosyasını Elasticsearch’in genel ayarları için elasticsearch.yml dosyasını kullanabilirsiniz. Ayarlar klasörü için yine ayrı bir yazımda değineceğim. Ayarların tümüne zaten bir yazıda değinmek çok yetersiz olur. Buradaki ayarlamalar ile çok daha performanslı bir yapı kurabilirsiniz ya da yanlış kullanım nedeniyle performansınızı tamamen kaybedebilirsiniz.

Sağlıcakla.